Skip to content
Testimonials » Kris Puopolo, Senior Editor, Broadway Books

Kris Puopolo, Senior Editor, Broadway Books

“You’re such a pro! Thank you, Barry.”